Kurikulumi im

Shko poshtë

Kurikulumi im     Empty Kurikulumi im

Mesazh  Admin prej Mon Mar 21, 2011 10:48 pm

Kurikulumi im     Download

Kurikulumi im

Kur shkruaj per kurikulen time, do të doja të theksoj se nuk e shoh si te njejte syllabusin (planin mësimor te lendes) me kurikulen, sepse kjo e dyta është shumë më e komplikuar dhe ka një kuptim më të gjerë. Permes kurikulumit tim, pervec temave te lendes (te cilat janë vënë ne planin mësimor-syllabus) duhet gjithmonë të punojë dhe të përpiqem qe të provokoj dhe sfidoj studentet në lidhje me pikëpamjet e tyre ndaj lendes dhe aktiviteteve te ndryshme ne klasë. Mendoj se duhet të ekzistoj nje fleksibilitet gjatë gjithë kohës andaj dhe kurikulumi im eshte i orientuar drejt procesit. Nuk mendoj se programi mësimor-kurikula duhet të jetë një kuadër i parimeve te cilat gjithesesi duhet të ndiqen, por ajo duhet te paraqes një propozim per te cilin dakordohen te dy palet dhe e testojne gjate gjithe procesit mesimor. Mendoj se duhet të jem të vetëdijshëm dhe të mësojmë nga ndërveprimet tona me studentet në mënyrë qe edhe të ndryshojmë planin mësimor-kurikulen nëse është e nevojshme. Një pjese kurikule gjithesesi duhet të jetë e shkruar në formë të planit mësimor-syllabusit në mënyrë që të jem në gjendje të kontrollojme nivelin e të mesuarit te studentet dhe te arriturat e ligjeruesit, por kjo gjithmonë duhet të rishikohet dhe te përditësohet kur është e nevojshme.Jam dakord me konceptualizimin e ndryshimit te kurrikulit i cili shpjegohet nga z. Barnett, Parry dhe Coate. Keta theksojnë se njohuritë, veprimet dhe vetja-egoja jane tri fusha baze te cilat duhet te merren ne konsiderate kur zhvillohet nje kurikule/program mesimor, andaj dhe personalisht isha vazhdimisht e interesuar ne eksplorimin e ketyre fushave. Unë fillova duke angazhuar studentet ne procesin e krijimit te syllabusit/planit mësimor. Morra idete e tyre që në fillim të semestrit dhe dy javë më vonë u dhashe planin mësimor te shkruar. Kjo u raportua te ishte përvoja e tyre e parë për informimin e detajizuar ne lidhje me kursin dhe se kjo permbledhje u ishte e njohur apo familjare me idetë dhe sugjerimet e tyre të mëparshme.Gjate gjithe semestrit mundohem te krijoj nje shtrirje konstruktive te procesit mesimor. Duke e ditur se raporti në mes të studenteve si nxënës dhe mua si tutor luan rol kritik, mundeson dhe dizajnon nivelin e te mesuarit, perpiqem te zhvilloj nje kurikule te sukseshme duke qene miqësor dhe duke angazhuar studentet e mi sa më shumë që eshte e mundur.Mendoj se modeli i shtrirjes konstruktive sipas Bigg eshte mjaft i perfshire ne praktiken time te zhvillimit te kurikulit personal. Permes aktiviteteve te ndryshme relevante, tentoj qe gjate gjithe kohes te ve studentet ne pozite qe te krijojne mendimet dhe domethenjet e tyre per tema te ndryshme, pastaj mundohem qe ne menyre te pershtatshme te mbeshtes aktivitetet mesimore me qellim qe te arrihen rezultatet e deshiruara ne mesim. Qe ne fillim iu kam shpjeguar atyre strategjit e vleresimit, andaj se bashku vendosim kriteret qe ne fillimin e hereshem te kursit e pastaj ne forme garash praktikojme gjate ushtrimeve prandaj, mendoj se studentet jane te pregatitur dhe te inkurajuar qe te demonstrojne njohurit e tyre ne vleresimet finale. Ne anen tjeter, per metoden e shkrimit te esese, atyre iu mundesohet kontrolli i progresit dhe posedojne mundesi komentesh paraprake. Studentet jane te involvuar ne menyre aktive permes kuizeve dhe prezantimeve grupore, ne kete menyre, mendoj se jane disi te vleresuar nga vet koleget ose se paku marrin reagimet e tyre.

Biggs shpjegon se komponente kritike te merren në konsideratë për shtrirjen konstruktive te procesit mesimor janë:


 Syllabusi
 Metodat e mësimdhënies
 Procedurat e vlerësimit
 Lidhja ligjerues-student, dhe
 Klima institucionale


Perfundoj duke vënë në dukje se ky model është një udhëzues i përgjithshëm për mua, andaj jam duke u përpjekur qe te punoj në te dhe të integroj keto komponente ne nje funksion te vetemj gje qe natyrisht, paraqet një proces te vështirë dhe te gjate, i cili më bën gjithmonë të mendoj per alternativa te reja.MY CURRICULUMWhile writing for my curriculum I'd like to stress out that I do not see my syllabus as my curriculum because the second one is much more complicated and has a wider meaning. Through my curriculum except the subject’s themes (that are put in the syllabus) I should always work and try to provoke and challenge students about their views toward the subject and the overall class activities. I think I have to be flexible all the time so I am more process oriented about my curriculum. The curriculum should not be a framework of principles to be followed but a proposal agreed by both parts that it should be tested. I think we should be aware and learn from our interactions with students so even change our curriculums if it is necessary. A curriculum has also to be written in a form of syllabus in order to be able to control students’ learning and lecturer’ s achievements but it always should be reviewed and updated when needed.

I agree with the conceptualizing curriculum changes explained by Mr. Barnett, Parry and Coate who stress knowledge, action and self as three domains to be in consideration when developing a curriculum so I was all the time interested in exploring these three domains. I started by engaging my students in the process of syllabus creation. I started getting their ideas since at the very beginning of the semester and than approximately two weeks later I provided them with the written syllabus. This was their first experience to be informed in details about their course and to find it familiar with their previous given ideas and opinions.

During the whole semester I try to develop a constructive alignment. By knowing that the relationship between students as learners and me as tutor play critical role in enabling learning, I try to develop a successful curriculum through being friendly and engage my students as much as possible.I think Biggs model of constructive alignment is pretty much covered on my curriculum development practice, too. I try all the time to put my students create the meaning of different topics themselves through the relevant learning activities and then I try to support the learning activities appropriate to achieving the desired learning outcomes. I explained them at the very beginning the assessment strategies that I thought (and somehow get the ideas from them too), we set the criteria at the beginning of the course and then we practice together during the tutorials in competition forms so I think they are well prepared and encouraged to demonstrate their knowledge in the final assessments, too. As per essays they have progress checks and feedback opportunities.

I make them be actively engaged through the quizzes and group presentations, this way I think they are somehow peer assessed or at least they are taking some feedback from their peers.Biggs explains that critical components to consider for constructive alignment are: The curriculum

 The teaching methods

 The assessment procedures

 The student-teacher relation

 The institutional climateFinally I am ending by pointing out that this is a general guide for me which I am trying to work on and integrate as a whole function together which of course is a challenging process that makes me always think about new alternatives.

Admin
Admin

Numri i postimeve : 15
Join date : 06/03/2011

Shiko profilin e anëtarit http://edonaberishakida.forumsq.net

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Mbrapsht në krye


 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi